Zwalmbeekweg : Oeverversterkingswerken op de Zwalm

09-04-2017 10:18

Op 24 april eerstkomende start nv Heyrman-De Roeck, in opdracht van de provincie Oost Vlaanderen, met oeverversterkingswerken op de Zwalm.

Geplande werken:

  • rooien bomen langs de beek.
  • vernieuwen voetgangersbrugje
  • oeververstevigingen / profileren beek / herprofileren zijberm
  • aanplant bomen.

Duurtijd van de werken: 30 dagen.

Werkzone: Van Oude Blekerijstraat/Molenhoekstraat tot voorbij zuiveringsstation Aquafin (Zwalmbeekweg) - Zijstraat Molenhoekstraat

Verkeershinder: 

  • Werkzone thv Zwalmbeekweg en stukje Oude Blekerijstraat afgesloten omwille constant werfverkeer van kranen en landbouwvoertuigen)
  • Zwalmbeekweg (kant N462 Molenberg) doodlopend.
  • ruilverkavelingsweg Heyveld-Oude Blekerijstraat (kant N8 Brusselsestraat) doodlopend. 

Meer infoRut.vanderstraeten@brakel.be – 055 43 17 80

(Gemeente Brakel)