Zitdag invullen belastingaangifte Brakel

26-05-2014 21:04
 
Heb je vragen over je belastingaangifte of heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte?
Op donderdag 19 juni 2014 organiseert de FOD Financiën naar jaarlijkse gewoonte een zitdag voor het invullen van de belastingaangifte. Dit gaat door in het gemeentehuis van 18u tot 19.45u.
Om je snel en doeltreffend te kunnen helpen, is het noodzakelijk dat je de volgende documenten meebrengt:
inkomstenfiches (lonen, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte, ...) 
attesten en diverse overzichten (hypothecaire lening, levensverzekering, giften, pensioensparen, uitgaven voor kinderopvang, onderhoudsgeld, dienstencheques, ...) 
aanslagbiljet van vorig jaar 
aanslagbiljet van onroerende voorheffing
Om de aangifte ter plaatse te laten invullen, breng je ook het mee:
bij voorkeur je elektronische identiteitskaart en de PIN-code (ook van je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner) 
ofwel het origineel aangifteformulier en het voorbereidende document bij de aangifte.
Geen tijd om langs te komen? Dien je belastingaangifte in via het internet.
Surf naar www.taxonweb.be en maak het jezelf gemakkelijk.