Wordt u ook vrijwilliger bij Ziekenzorg ?

17-03-2015 10:34


 

“Een chronische zieke of (hoog)bejaarde Brakelaar die (veel) nood heeft aan zorg, heeft ook recht op deelname aan het social leven in haar of zijn buurt.

Ziekenzorg CM wil het sociaal weefsel van deze mensen versterken en organiseert een waaier aan activiteiten. Bezoeken bij mensen thuis waar ze een luisterend oor bieden, uitstappen, informatie- en vormingssamenkomsten, creatieve activiteiten en ontmoetingssamenkomsten.”

ook plaats voor u !

Antoinette, Odar, Anne, Lucine, Rosa, Lutgarde, Noël, Hermine, Saskia en nog eens Lutgarde. Zij zijn vrijwilliger bij Ziekenzorg Brakel en zetten zich, elk naar hun mogelijkheden, in voor hun hulp behoevende mede-Brakelaar.

Dit onder de bezielende leiding van voorzitter Paula Vlerick, ondervoorzitter Martine Vanderstocken en secretaris, broeder Kamiel Vandenberghe.

alle hulp, hoe “klein” ook is welkom

Als vrijwilliger engageer je je voor een aantal uren wanneer het jou uitkomt. Daarbij is iedereen welkom, onafhankelijk van welke strekking ! De naam Ziekenzorg dekt daarbij trouwens niet langer helemaal de lading.

Ook (hoog)bejaarden, die niet ziek hoeven te zijn, worden bezocht en uitgenodigd naar de activiteiten. Om hen het gevoel te blijven geven dat ze er ook nog bij horen …

juist daarom doen de vermelde vrijwilligers een oproep
opdat de inspanningen onverminderd zouden kunnen doorgaan !

 

Bron : www.tbrakelt.be