Word onderwijzer !

07-02-2014 10:29

Het was deze warme oproep die Dirk De Boe, tijdens zijn boeiende avond over Eduschock, het geïnteresseerde publiek, voornamelijk uit leerkrachten bestaand, voor de voeten wierp. Een kleine 100 aanwezigen waren aanwezig in ons KTA tijdens deze avond, die kaderde in het programma van de Week Van De Klas.

Maar ook ik kon heel wat opsteken van de uiteenzetting van onze streekgenoot en mede-auteur van Edushock.

Edushock ?

‘Edushock richt zich naar iedereen die onderwijs, educatie en levenslang leren een warm hart toedraagt. In een onvoorspelbaar geworden globale wereld met onomkeerbare veranderingen, is de vraag naar menselijke creativiteit en innovatie op alle vlakken pijlsnel aan het stijgen. Deze uitdaging is des te meer geldig in het onderwijs. Er van uit gaande dat we onze welvaart willen bestendigen, dienen we sterk te innoveren in het onderwijs. Edushock wil hiervoor niet alleen inspiratie bieden maar tevens aanzetten om zelf de handen uit de mouwen te steken. We willen dit graag van onderuit doen omdat iedereen er kan toe bijdragen.’

in de praktijk

  • kleur buiten de lijntjes, en geef wat vaker een “verkeert antwoord”
  • intentie zijn niets, actie is alles
  • durf patronen te breken
  • verras elke dag “met een verrassing van de dag”
  • geef uw onderbewustzijn alle kansen

7 miljard mensen

Op onze drukbevolkte aarde bewegen zich zo veel mensen. Daarvan bevinden zich er maar 10 % in Europa en Amerika. Uit pure overlevingsdrang is het dan ook onontbeerlijk om innovatief en creatief te zijn, blijven of worden. En verder te kijken dan onze neus lang is …

Leren van elkaar, anderen laten delen in je kennis … het wereldwijde web is er dé plaats voor. Surf maar eens naar :