Woonzorgcentra starten in 2015 met kunsttherapie

24-10-2014 20:43

 

De Geraardsbergse woonzorgcentra Denderoord en De Populier gaan volgend jaar van start met kunst als therapie tegen dementie. N-VA-raadslid Glenn Bogaert bracht op de voorbije OCMW-raad het thema aan bod en kreeg een positieve reactie van OCMW-voorzitter David Larmuseau, de WZC’s nemen de kunsttherapie op in hun planning voor 2015. “De inspiratie voor mijn interpellatie hieromtrent haalde ik in Gijzegem, waar rusthuisbewoners met dementie elke week aan de slag gaan met vrijwillige kunstenaars. De kunsttherapie, die onder andere bestaat uit tekenen en schilderen, zorgt ervoor dat de hersenen van die mensen getraind worden en het zorgt ook voor veel voldoening. Die mensen en de kunstenaars zijn soms zelf verbaasd hoeveel ze samen nog  kunnen verwezenlijken.” 

OCMW-raadslid Glenn Bogaert stelde drie concrete vragen in verband met kunsttherapie voor Geraardsbergse rusthuisbewoners: “In eerste instantie wilde ik weten of het mogelijk en haalbaar is om deze vorm van therapie te installeren en welke andere vormen van therapie er al aan bod kwamen. Dankzij de inzet van animatoren en ergotherapeuten is er al sprake van relaxatiebaden, snoezel- en muziektherapie (in samenwerking met de lokale muziekacademie).  Dit natuurlijk naast de klassieke, creatieve therapie. Op dat vlak zitten we in Geraardsbergen zeker goed en lopen we zelfs vooruit. Het gegeven van kunsttherapie werd dan weer al besproken met de medewerkers en er werd beslist om het op te nemen in de planning voor 2015. De OCMW-voorzitter benadrukte het belang van het thema, met name dat er via kunst misschien meer bereikt kan worden dan via muziek. Hij vindt het in ieder geval de uitdaging waard en dat doet mij veel plezier. Of er net als in Gijzegem moet gewerkt worden met een vrijwillige kunstenaar kan men bekijken, dit is natuurlijk geen voorwaarde waar absoluut moet aan voldaan worden. Al zou het misschien wel voor een extra dimensie kunnen zorgen.”


Kunstwerkjes tentoonstellen

Een tweede vraag die N-VA’er Bogaert poneerde was hoeveel mensen er in aanmerking zouden komen voor de therapie. “Op zich maakt dat niet zo heel veel uit, want de kwaliteit primeert natuurlijk op de kwantiteit. Er zal nog bekeken worden hoeveel senioren deze vorm van therapie kunnen volgen. Iedereen die kan geholpen worden, is natuurlijk mooi meegenomen. Het is voorlopig nog moeilijk in te schatten wat de toegevoegde waarde zal zijn.” Tot slot vroeg Glenn Bogaert zich af of het mogelijk zou zijn om de gemaakte kunstwerkjes in het laatste stadium ergens – bijvoorbeeld in de WZC’s zelf - tentoon te stellen. “Persoonlijk vind ik het belangrijk dat de buitenwereld kan zien wat die mensen nog in hun mars hebben en het kan ook de band met de familie versterken. In het MPI in Viane werd destijds een soortgelijk initiatief ondernomen.” Ook deze vraag kreeg in de OCMW-raad positieve feedback van de meerderheid.  “Het OCMW is voorstander van deze werkwijze en gaat bekijken of het dit kan doen met partners, vrijwilligers, animatoren en ergotherapeuten. Ik kijk in ieder geval al uit naar de uitwerking van het volledige concept van kunsttherapie.”