Werkgroep Denderland overhandigde resultaten aan Vlaams Minister Joke Schauvliege

29-06-2015 17:08

 de werkgroep Denderland

 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, nam op 20 november 2014 het initiatief tot een Startconferentie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen ( kortweg BRV). De conferentie bracht 337 partners samen. Het bestaande partnerschap van vertegenwoordigers van Vlaamse en lokale overheden, het maatschappelijk middenveld en de vakwereld werd uitgebreid met partners die op het terrein werken aan concrete oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken.

 

Tien werkgroepen voor proefgebieden, verspreid over Vlaanderen zijn aan de slag gegaan. De werkgroepen hebben de voorbije maanden van onderuit de visie, strategieën en concepten uit het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen  getest. Op deze manier hebben zij suggesties naar het beleidsplan geformuleerd.

 

Concreet voor Geraardsbergen wordt ondermeer onderzocht op welke manier Geraardsbergen als piloot kan fungeren in een systeem van “grondenruil”, waarbij eigenaars slecht gelegen bouwgronden, vb in overstromingsgebieden, zouden kunnen omruilen tegen beter gelegen percelen en zou ook naar een gedragen oplossing worden gezocht voor het vliegveld van Overboelare, waarbij zowel het voortbestaan van de zweefviegclub zou worden verzekerd alsook de waterproblematiek zou worden aangepakt.

Voor Ninove zou de nadruk gelegd worden op de ontwikkeling van de Fabelta site.

 

Op maandag 29 juni kwam Minister Joke Schauvliege de resultaten van de werkgroep Denderland, die specifiek rond de regio Ninove/Geraardsbergen heeft gewerkt, officieel in Geraardsbergen ontvangst nemen .

 

Burgemeester Guido De Padt, Minister Joke Schauvliege, Schepen Tania De Jonge van Ninove en Schepen Veerle Mertens van Geraardsbergen toasten alvast op de goed afloop.