Werken Steenweg Parike binnenkort van start

18-02-2014 12:15
 
Op 24 februari 2014 starten de werken aan de Steenweg te Parike. Het betreft hier een gecombineerd project van riolering, nutsleidingen, fietspaden en het vernieuwen van het wegdek. 
Deze werken zullen uitgevoerd worden door “Wegenwerken De Moor” uit Wetteren en dit voor een bedrag van afgerond 916.000 euro. 
De geraamde uitvoeringstermijn voor de werken bedraagt 125 werkdagen. 
Voor meer informatie kan contact genomen worden met 
Gemeente Brakel 
Katia Bernagie - Afdelingshoofd Grondgebiedszaken 
Katia.bernagie@brakel.be – tel.: 055-43 17 57 
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Infrastructuur 
Rut.vanderstraeten@brakel.be – tel.: 055-43 17 59