Werken Brakel : Kortetermijnplanning - 22 januari tot en met 26 januari 2018

24-01-2018 11:09

DORPSKERNVERNIEUWING

De verkeersstromen wijzigen door het afsluiten van de doorsteek van het Marktplein naar Tirse, zodat men hier de

greppels, straatkolken en klinkers kan plaatsen.

Hierdoor verandert de rijrichting van de Serpentestraat, de Wielendaalstraat en de Brugstraat:

-Vanaf nu kan men van het Marktplein via de Serpentestraat naar de Theo Brakelstraat rijden.

-In het deeltje van de Wielendaalstraat tussen de Theo Brakelstraat en de Brugstraat mag men nu vanaf de Theo Brakelstraat

de Wielendaalstraat inrijden.

-De Brugstraat inrijden kan nu enkel nog vanuit de Wielendaalstraat.

Het Marktplein is hierdoor tijdelijk enkel bereikbaar via de Neerstraat. De Neerstraat blijft éénrichtingsverkeer

van de Brusselsestraat naar de Hoogstraat.

In de Hoogstraat is men bezig met het beklinkeren van de rijweg.

Op het kruispunt van de Hoogstraat met de Stationsstraat, Kasteelstraat en Wielendaalstraat plaatst men de

greppels en worden de voetpaden beklinkerd.

Meer informatie over de circulatie op www.brakel.be (doorklikken naar huidige verkeerssituatie).

WARANDE

In fase 2B (tot aan de Toepweg) is men bezig met het opbreken van de rijweg, de aanleg van de nieuwe fundering

van de rijweg en herstellingswerken aan de riolering.

In fase 1 wordt, van zodra er aaneensluitend enkele dagen droog weer voorspeld worden, het kruispunt van de

Warande met de Dr. De Drijverestraat gebetonneerd. Tijdens de uitvoering en vervolgens de uithardingsperiode

(ongeveer vier weken) zullen de verkeersstromen de volgende zijn:

-Warande tussen Rondweg tot voor kruispunt: doodlopend

-Dr. De Drijverestraat tot voor kruispunt Warande: doodlopend

-Warande tussen Toepweg en Eikkouterweg is enkel te voet bereikbaar. Indien de rioleringssleuf gedicht is, is dit deel

buiten de werkuren wel eventueel bereikbaar met een voertuig.

LAAISTOK EN OMGEVING

In de Brakelbosstraat worden boordstenen en grasdallen geplaatst.

MOLENSTRAAT

Het kruispunt van de Molenstraat met de Brouwierstraat wordt hersteld met asfalt.

CIJNSLAND

In Cijnsland worden de betonvakken in fase 2 vernieuwd, aan de zijde van de oneven nummers.

AFWERKINGEN EN HERSTELLINGEN VOETPAD

Het voetpad wordt afgewerkt en hersteld in de Meerbeekstraat, de Kerkhofstraat en de Wijnstraat.

(Gemeente Brakel)