Week van de geletterdheid

03-09-2014 09:19

 

Van 8 tot 14 september 2014 is het de “Week van de Geletterdheid”. Met deze sensibiliseringsactie wil men de moeilijkheden die laaggeletterden in het alledaagse leven moeten doorstaan onder de aandacht brengen. Het thema dit jaar is ‘in 1-2-3 de wereld ontcijferen’, waarbij men vooral het moeilijk rekenen onder de aandacht wil brengen. Want geletterdheid is niet enkel lezen en schrijven. Het is ook kunnen omgaan met prijzen, tijd, temperatuur, tabellen, verhoudingen, aantallen, procenten, breuken, maten, gewichten,…

Onder impuls van schepen Van Trimpont, bevoegd voor gelijke kansen, doet Geraardsbergen mee met de actie en nodigt Jan Vanderhaegen uit om over zijn boek

“Van Ezelsbank tot Schrijfsalon” te vertellen in het Wijkcentrum De Poort op woensdag 10 september om 14 uur. Als ambassadeur wil hij het taboe rond laaggeletterdheid doorbreken en schreef er een boek over. Hij vertelt over de oorzaken en de gevolgen van laaggeletterdheid en reikt ook oplossingen aan.

 

Bron : 9500news