Waals minister-president Rudy Demotte op bezoek in het Geraardsbergse Koetshuis voor debat

20-03-2014 11:35
 
Voorbije maandag was Waals minister-president Rudy Demotte op bezoek in het Geraardsbergse Koetshuis. Hij antwoordde er op enkele scherpe vragen van moderatoren Dirk Van der Maelen en Erwin Callebaut rond het thema “Over Vlamingen en Walen”.
Demotte begon met een betoog tegen het negatieve beeld dat vaak van Wallonië wordt opgehangen in de Vlaamse media. “Walen zijn geen luiaards, maar hebben lange tijd weinig opties gehad op de arbeidsmarkt. Na de teloorgang van de zware industrie in de jaren ’70, ontstond er een soort fatalisme onder de Waalse werkzoekenden en dat tastte het zelfvertrouwen aan. Intussen is er echter een nieuw zelfbewustzijn ontstaan en zijn we op de weg terug. De cijfers geven dat ook aan. Uit de statistieken blijkt dat de Waalse economie de laatste jaren sneller groeit dan de Vlaamse.” Het Waalse Marshallplan, waarmee de Waalse regering in 2005 op de proppen kwam, is een succesverhaal gebleken. “We creëerden reeds 110 000 bijkomende jobs door middel van een plan dat steunt op 3 pijlers: clustering, innovatie en opleiding. We groeperen bedrijven uit eenzelfde sector en trachten ze in clusters nauwer met elkaar te laten samenwerken. We investeren ook in moderne technologie, we mikken op bedrijven uit innovatieve sectoren zoals de luchtvaart en de ruimtevaart. Ten slotte maken we ook werk van een gedegen opleiding die gericht is op latere tewerkstelling. We leiden mensen specifiek op om in de voornoemde clusters aan de slag te gaan.” Het publiek bracht na het gesprek ook nog enkele lokale kwesties aan, zoals de wateroverlast waar Geraardsbergen al jaren het slachtoffer van is. “Een goede samenwerking tussen het Vlaamse en het Waalse gewest is in dat dossier van groot belang. We moeten bij hoogwater tot een betere werking komen van de sluizen en ook de opslagcapaciteit in Deux-Acren dient te worden vergroot”, besloot Demotte.
 
Bron : 9500news