Vroegere OLV Ziekenhuis definitief in vereffening

19-12-2014 10:32

 

Het Onze Lieve Vrouwziekenhuis stond destijds onder toezicht van het OCMW Geraardsbergen.

Na de fusie in 2000 van het ziekenhuis met het ASZ Aalst, gebeurde geen vereffening van de rekeningen van het Geraardsbergse ziekenhuis.

Omdat er mogelijke onduidelijkheden bestonden over de financiële stromen uit het verleden, werd vooreerst de Vlaamse audit en daarna Deloitte ingeschakeld om deze zaak verder te onderzoeken.”Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er geen indicaties zijn van mogelijk onregelmatig handelen” zegt OCMW voorzitter Larmuseau David.

 

De jaarrekeningen werden voor de periode 2001 tot 2014 opgemaakt en goedgekeurd op de OCMW raad van 17 december 2014.

In de fusieovereenkomst werd beslist dat OCMW Geraardsbergen, als nieuwe vennoot, een renteloos voorschot zou krijgen van het ASZ. Dit voorschot van 150 miljoen BEF werd gebruikt voor de aanzuivering van het toenmalige debetsaldo en openstaande kredietopeningen bij de bank.

De stad heeft 3,7 miljoen euro renteloze lening terugbetaald aan het ASZ.  Het positief vereffeningssaldo van 270 000 euro zal opgenomen worden in de boekhouding van het ocmw.