Voorzichtig met vuurwerk!

23-12-2015 10:51

 

Volgens artikel 102 van het Algemeen Politiereglement, heeft u in de nacht van 31 december op 1 januari uitzonderlijk geen vergunning nodig voor het ontsteken van vuurwerk of voetzoekers.

 

Laat één vuurpijl uw leven niet verknallen!

Elk jaar belanden volwassen en ook kinderen in een brandwondencentrum na een ongeval met vuurwerk. Door het volgen van onze tips voor een veilig vuurwerk kan veel leed bespaard worden.

1. Vuurwerk en alcohol zijn geen goede vrienden. Zorg voor een 'Bob' of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen.

2. Ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats: dus bijvoorbeeld niet bij droog hout of op een plaats waar veel mensen samen zijn.

3. Houd toeschouwers op voldoende afstand van de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken.

4. Ontsteek vuurwerk met iets dat smeult, zoals een lont. Gebruik geen open vlam (lucifer of aansteker): de lont brandt dan sneller, zodat het vuurwerk vlugger ontploft. Houd de arm gestrekt bij het aansteken van de lont en buig het lichaam niet over het vuurwerk.

5. Plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Flessen zijn niet geschikt voor het afschieten van vuurpijlen.

6. Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk.

7. Vuurwerk dat niet ontploft, mag u nooit opnieuw aansteken. Giet er een emmer water over en laat het een nachtje liggen. Let erop dat kinderen niet met dit vuurwerk gaan spelen.

8. Loopt er toch iets mis? Bel dan de hulpdiensten. Spoel brandwonden uitgebreid met water.