Voorzichtig met vuurwerk in Geraardsbergen

29-12-2014 10:50

 

Volgens artikel 120 van het Algemeen Politiereglement, heeft u in de nacht van 31 december op 1 januari uitzonderlijk geen vergunning nodig voor het ontsteken van vuurwerk of voetzoekers.

Aan de inwoners wordt met aandrang gevraagd om de gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen om schade of gevaar aan derden te vermijden.

Let op voor het gevaar: vuurwerk is geen speelgoed, het is een explosief!

Dierenhouders worden verzocht alle dieren van de weiden te halen in bebouwd gebied waar vuurwerk kan afgeschoten worden. Het stadsbestuur wijst op hun verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door de eventueel opgeschrikte dieren.

 

Klik hier voor veilig tips