Voorwaarden uitbating chalet "De Rijdt" in Brakel goedgekeurd

06-10-2016 10:46

Het college van burgemeester en schepenen - in zitting dd. 26 september 2016 - heeft de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de uitbating van chalet "De Rijdt" goedgekeurd.

Klik hier voor meer informatie.