Voorrangsregeling voor eenoudergezinnen bij toewijzing sociale woningen

26-03-2016 11:21
 
Meer dan een derde van de gezinnen met één ouder loopt risico op armoede. Dat werd in 2015 nogmaals aangetoond in een studie van het Franstalige Instituut voor een Duurzame Ontwikkeling (IDD). Sinds 1991 is het aantal eenoudergezinnen met 51 procent toegenomen. België telt zowat 465.000 eenoudergezinnen en 725.000 kinderen die in deze gezinnen leven, aldus het IDD. Het instituut baseert zich op cijfers van het federaal Planbureau en de kruispuntbank van de sociale zekerheid. 
Eenoudergezinnen zijn sociaaleconomisch veel kwetsbaarder, stelt het rapport vast. Hun armoederisico loopt op tot 35 procent, tegen 15 % voor de globale populatie. 
Eenoudergezinnen hebben een veel hogere werkloosheidsgraad en zijn ook veel talrijker om te genieten van een sociaal integratie-inkomen. Ze werken ook veel vaker deeltijds en verdienen minder dan de andere ouders.
In Geraardsbergen gaat het om 600 eenoudergezinnen (4,28 % van het aantal huishoudens; Oost-Vlaanderen = 4,05%), waarvan 476 vrouwen. 
In de cijfers van de sociale dienstverlening (leefloon, aanvragen voor financiële steun, schuldhulp, achterstand bij schoolfacturen, ...) zien we dat deze groep ook zeer sterk aanwezig is. 
De huisvestingskost is hier een belangrijke factor. 
Het is immers een vaste kost (huur, verwarming, elektriciteit) die plots door één persoon dient gedragen te worden. 
Neem hierbij de verzwaring van de zorg voor de kinderen en het risicopatroon is volledig.
Bij de bespreking van een sociaal bouwproject (60-tal woningen) in Geraardsbergen , stelde burgemeester Guido De Padt de vraag of er een prioritaire toewijzing van woningen kan gebeuren aan eenoudergezinnen. Een soort voorrangsregel dus. Hij nam daartoe contact op met de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), waarna het schepencollege het licht op groen zette om deze kwetsbare doelgroep, namelijk de eenoudergezinnen prioritair te behandelen bij toewijzing van (een deel) van het sociale woonpatrimonium. De burgemeester zal de voorrangsregeling voor eenoudergezinnen op de agenda plaatsen van het volgend Lokaal Woonoverleg, een platform waarop alle lokale actoren maar ook Wonen Vlaanderen aanwezig zijn. Bedoeling is om zo snel mogelijk tot een lokaal toewijzingsreglement te komen in het voordeel van deze risicogroep.