Vlaamse Volksbeweging start nieuwe afdeling in Brakel

15-07-2014 09:40

 

‘Onafhankelijke en pluralistische beweging’, daarmee opent de webstek van de VVB. En verder :

‘De VVB werd opgericht in 1956 als partij-onafhankelijke drukkingsgroep die ijverde voor federalisme, toendertijd een revolutionair project. Nu het federalisme in België ingevoerd is, wil de VVB van Vlaanderen een volwaardige lidstaat van Europa. Het project is even revolutionair, de beweging even partij-onafhankelijk.’

Deze teksteen haal ik van de website van het VVB.

Iedereen die ijvert voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen is dus welkom, onafhankelijk van zijn of haar politieke voorkeur.

Nieuwe Brakelse afdeling

Afgelopen zaterdagavond werd de afdeling Brakel boven de doopvont gehouden. Daarbij was heel wat schoon volk afgezakt naar de zaal boven onze bibliotheek. Naast vele voor mij herkenbare politici en aanhangers van zowel  N-VA als het Vlaams Belang, werden volgende sprekers verwelkomd :

  • Jo van bever, directeur buitendienst en VVB-verantwoordelijke Oost-Vlaanderen
  • Karl Van Camp, hoofdredacteur van ‘t Pallieterke

Jo van bever

In zijn inleiding benadrukt Jo van bever “dat het levensnoodzakelijk is de onafhankelijkheid van Vlaanderen te bekomen in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. De taak van het VVB is bruggen te bouwen tussen iedereen die de Vlaamse autonomie genegen is.”

Karl Van Camp

Voor Karl was het de allereerste keer dat hij onze gemeente aandeed. Om te beginnen benadrukt hij het belang van 11 juli, en de herdenking van de Guldensporenslag. Waarna hij vervolgt met de taak van de media in het verspreiden of negeren van een boodschap. Het VVB ervaart, tot haar spijt, dat ze vooral genegeerd worden in bijna alle hedendaagse media.

“Daarom moeten we mensen overtuigen dat wonen in een zelfstandig Vlaanderen beter is dan wonen in België. Vlaanderen moet dan ook beter presteren dan België om nog meer Vlamingen te overtuigen van de noodzaak van een onafhankelijk Vlaanderen …”

Ruben Waeytens

Zeventien lentes telt hij maar, en daarmee is hij de absoluut jongste voorzitter van een VVB-afdeling. Wat beide sprekers er toe bracht Ruben een voorspoedige toekomst te voorspellen.

 

Bron : www.tbrakelt.be