Visonderzoek in de Zwalmbeek

07-03-2017 23:42

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) voeren van 25 april tot en met 28 april 2017 een grootschalig visonderzoek uit in de Zwalm. 
Het onderzoek start aan de monding van de Zwalm. Vervolgens zullen de onderzoekers meerdere trajecten van de beek en haar zijlopen onder de loep nemen om uiteindelijk af te ronden dicht bij de bron van de Zwalm. Het hele gebeuren speelt zich dus voornamelijk af op het grondgebied van de gemeenten Zwalm en Brakel.
De onderzoekers maken gebruik van elektrovisserij. Dat is een techniek met gespecialiseerde apparatuur die de vissen in de directe omgeving van het schepnet tijdelijk verdooft. Zo kunnen ze gemakkelijk opgeschept worden. Van elke vis wordt bepaald welke soort het is en wordt de lengte en het gewicht gemeten. Daarna worden de vissen terug in de Zwalm gezet op de plaats waar ze werden gevangen.
De onderzoekers worden ter plaatse bijgestaan door leden van de vereniging Vliegvissen Vlaamse Ardennen VZW, waaronder ook inwoners van onze gemeente, en van de Provinciale Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen. 
Door het grote aantal trajecten dat hierin betrokken wordt krijgen de onderzoekers een heel duidelijk beeld van de huidige visstand evenals de verandering in visstand doorheen de jaren. Er lopen ook herstelprogramma’s voor zeldzame vissoorten in het Zwalmbekken. Dankzij deze afvissingen kunnen de onderzoekers deze herstelprogramma’s op de voet opvolgen.

Het ANB en het PCM hebben onze gemeente beloofd nadien de resultaten te zullen bezorgen zodat we onze inwoners daarover kunnen informeren.

(wnd Burg. Stefaan Devleeschouwer)