Viso Cor Mariae STEMT af op de toekomst !

08-03-2016 11:21

Kent u STEM al? Nee? Nochtans is STEM niet weg te denken uit ons leven.

STEM is de afkorting van :

  • Science (wetenschappen)
  • Technology (techniek)
  • Engineering (ingenieursvakken)
  • Mathematics (wiskunde)

STEM staat dus voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen, maar vooral beroepen!

Op de arbeidsmarkt is er steeds meer vraag naar wetenschappers, onderzoekers en technici.

Viso Cor Mariae

Op VCM maken we de komende week (8 – 11 maart 2016) de leerlingen van de 1ste graad warm voor deze beroepsdomeinen door onderzoeksprojecten uit te voeren in de verschillende vakken en met vakoverschrijdende wetenschappelijke opdrachten.

De normale lessen worden opgeheven en de leerlingen zullen zich in groepjes buigen over een aantal experimenten, maar daarnaast zullen zij ook een aantal opdrachten realiseren.

de minister

De week start met een korte boodschap van onze minister van onderwijs Hilde Crevits, die ons probeert te overtuigen om frisdranken in onze school te weren – ‘jongeren moeten overtuigd en gestimuleerd worden om gezonde dranken te nuttigen’ aldus onze minister.

spannend

Experimenten zullen gaan over ‘massa en volume – materie bestaat uit deeltjes – mengsels en zuivere stoffen – suikerbord – suikertaks op frisdranken – energieverbranding – hoe light is light – verschil tussen sportdrank en energiedrank – heeft kleur invloed op smaak – koolstofdioxide – hoe bewaren -hoe veilig bereiden – enz.’

De realisaties zullen bestaan uit het maken van ‘gezonde smoothies’, maar daarnaast hebben we het ook over bekendmaking, informatie op de verpakking, het maken van de verpakking, enz.

stemmig in alle graden

In onze school zijn we daarnaast reeds STEMmig bezig in projecten als: bodemonderzoek, een ventilator aangedreven door zonnepanelen, fruitsapanalyse, een eigen alarm, … en dat in diverse vakken.

Vanaf de 2de graad kan je op VCM uitdrukkelijk kiezen voor een opleiding in dit interessegebied met de richtingen Wetenschappen en Economie. Deze studiegebieden worden in de 3de graad verder uitgediept in tal van combinaties (Wetenschappen-Wiskunde, Economie-Wiskunde, …) én uitgebreid met de richting IT-management (informaticabeheer).

Bron : www.tbrakelt.be