Viso Cor Mariae, enthousiast deelnemend aan de Oxfamwedstrijd voor scholen

06-10-2014 11:37

 

Van 1 tot en met 10 oktober gaat de Week van de Fair Trade door.

Juf Carmen Vandenbossche bezorgde me volgende tekst en foto’s :

“Wij gaan vanaf 1 oktober de uitdaging van Oxfam aan om op een creatieve manier ruchtbaarheid te geven aan het onrecht in de internationale handel.  We proberen een school te zijn met een hart voor eerlijke handel.”

Actie

“We proberen met onze school 2 vliegen in één klap te slaan… we verkopen elke dag de wereldwinkelprodukten op onze school aan ongeveer 350 leerlingen en een 50-tal leerkrachten.”

Afval

“We verwerken extra afval door het te kleven op een totempaal die we maken van de verpakking van de chocolade, chips….. Onze eigenste fairtrade totempaal zullen we dan tentoonstellen in onze school op allerlei activiteiten. Daarenboven zullen een aantal producten (koffie en wijn) van de wereldwinkel via een extra actie van verkoop naar de ouders toe bekend gemaakt worden.

Tijdens de lessen economie wordt elk jaar extra aandacht besteed aan de eerlijke handel.”

 

Bron : www.tbrakelt.be