Vijftien dorpsraden voor vijftien deelgemeenten

06-11-2014 11:40

 

Met de aansluiting van Schendelbeke heeft Geraardsbergen vijftien dorpsraden en is er een dorpsraad voor elke deelgemeente. Een dorpsraad is een groep bewoners die op regelmatig basis samenkomen en het structureel aanspreekpunt zijn voor het stadsbestuur in een deelgemeente.

Er zijn wel meerdere steden met een dorpsraad in elke deelgemeente maar wat Geraardsbergen uniek maakt is het aantal. Buiten Tongeren heeft geen enkele stad meer deelgemeenten. Tongeren heeft er zeventien, Geraardsbergen zestien, inclusief het centrum.

Dorpsraden in Geraardsbergen zijn ontstaan als een project van Samenlevingsopbouw dat liep van 1 januari 2009 tot 30 juni 2010. Het was pas in 2011, onder impuls van toenmalig schepen van Cultuur en huidig burgemeester Guido De Padt, dat een dorpsraad ook een erkenning kreeg en dat er een afsprakennota in het leven geroepen is. “De afsprakennota behandelt de wederzijdse afspraken tussen het stadsbestuur en de dorpsraad”, vertelt burgemeester Guido De Padt, die sinds de huidige legislatuur ook het beleidsdomein ‘participatie’ voor zijn rekening neemt.

In 2012 is ook een bewonersplatform gestart in ‘Den Achterhoek’ dat acht straten omhelst in het centrum. Dit is gegroeid uit een BIN (buurtinformatienetwerk) en wordt door de stad ook als een volwaardige participatiepartner beschouwd. “Het debat over het nut van een centrumraad kan starten”, volgens de burgemeester, “maar het doel van dit project was in de eerste plaats de deelgemeenten dichter bij  het centrum te brengen, waar het stadsbestuur ondergebracht is”.

Samen met participatieambtenaar Steff De Vos heeft de burgemeester sinds vorig jaar een traject uitgestippeld dat tweeledig was. Een uitnodiging voor een infovergadering werd verstuurd naar elke inwoner van de deelgemeente. Indien er interesse was, volgde twee weken later een opstartvergadering. Uit de leden van de dorpsraad werd dan een voorzitter, secretaris en een penningmeester gekozen. “Het ontstaan van verschillende dorpsraden op een korte tijd heeft wel degelijk geleid tot een momentum waarbij andere deelgemeenten ons contacteerden over de mogelijkheid om ook bij hen een dorpsraad te starten”, vertelt Steff De Vos.

Burgemeester De Padt begrijpt volop dat het werk nu nog maar pas begint: “We zijn een engagement aangegaan met de deelgemeenten om met hen een participatietraject te doorlopen. Dat vergt zeker bijkomende inspanningen en denkoefeningen van ons personeel maar stelt ons als stadsbestuur ook in staat om ons beleid dichter op de burger af te stemmen. Elke dorpsraad werkt verschillend. “We hebben bewust elke dorpsraad de vrijheid gegeven om zelf ook accenten te leggen, die meestal gehaald werden uit de resultaten van een enquête die afgenomen werd onder hun bewoners. Als in een dorp nood was aan activiteiten, lieten we hen dit ook doen. Iedere deelgemeente is immers uniek”.

 “We vonden het belangrijk dat elke deelgemeente door de installatie van een dorpsraad, het stadsbestuur kan adviseren over alles wat de leefbaarheid van de lokale gemeenschap aanbelangt. Al zijn we er niet van uitgegaan dat ook elke deelgemeente dit project zou omhelzen”, aldus nog burgemeester De Padt.

Niettemin heeft Geraardsbergen nu in elke deelgemeente een dorpsraad en wordt er in december met enkele vertegenwoordigers van die raden samengezeten.

Eerder kreeg de stad Geraardsbergen al de Goe Bezig prijs van het Oost-Vlaamse Dorpsbelangen vzw. Op de foto naast de burgemeester en de participatieambteaar ook vertegenwoordigers van de dorpsraden van Grimminge en Moerbeke-Atembeke.