Verslag gemeenteraad Brakel

29-05-2018 21:11
De gemeenteraad van Brakel kwam op maandag 28 mei 2018 samen.
Er werd kennis genomen van de eedaflegging van schepen M. Gyselinck tot burgemeester wnd. Zijzelf wordt als nieuwe burgemeester wnd. in het schepencollege vervangen door schepen A. Flamand.
Als gevolg van het ontslag van schepen S. Devleeschouwer legde schepen P. Vanderstuyf opnieuw de eed af.
Op het volgende college zal de taakverdeling binnen het college vastgelegd worden.
Voor een reeks van samenwerkingsverbanden werden de agendapunten goedgekeurd en vertegenwoordigers aangesteld.
Het bestek met het oog op het bouwrijp maken van de Ronsesestraat voor de aanleg van fietspaden tussen het Rondpunt en de Sint-Martensstraat werd goedgekeurd. De overheidsopdracht met het oog op het aanstellen van een aannemer kan nu opgestart worden.
De adjunct-algemeen directeur en algemeen directeur legden de eed af.
Gemeente Brakel)