Verslag College Burgemeester en schepenen Brakel

22-01-2018 23:16
Het college van burgemeester en schepenen kwam op maandag 15 januari 2018 samen. 
Naast een reeks van “interne dossiers” (zoals personeelszaken, doortochten, tijdelijke politiereglementen …) kwamen ook verschillende individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod. 
Vorderingsstaten en verslagen van lopende wegenprojecten werden besproken en goedgekeurd, waaronder deze van Laaistok, Brakelbosstraat en Warande. 
Principieel is beslist het concept van een urnebos langsheen het Sadonespad in Opbrakel verder te laten uitwerken. 
Een overheidsopdracht voor het afwassen van alle gemeentelijke verkeersborden is gestart. 
De jaarlijkse buitenspeeldag op woensdag 18 april zal dit jaar voor de eerste maal doorgaan op het Marktplein in Nederbrakel. 
(Gemeente Brakel)