Vernieuwing stuw- en sluizencomplex in Geraardsbergen noodzakelijk volgens Burgemeester Guido De Padt

28-10-2015 21:42

 

Milieufront Omer Wattez (MOW) wil geen vernieuwing van de stuw-en-sluiscomplexen op de Dender. "Het nieuwe sluizencomplex biedt geen duurzame oplossing voor de overstromingsproblematiek, bedreigt moerasgebieden en betekent geen verbetering voor de waterkwaliteit, en zijn er enkel ten voordele van de pleziervaart", klinkt het.

Burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen betreurt echterdat het MOW (Milieufront Omer Wattez) de problematiek al te eenzijdig en vanuit een bijna fundamentalistische ingesteldheid benadert: natuur is belangrijk, maar mensen zijn dat ook. En dat verliest men veelal uit het oog. Stellen dat “De stuwen en sluizen zijn er enkel ten voordele van de pleziervaart.” getuigt van een gebrek aan dossierkennis en van wereldvreemdheid.

Geraardsbergen kampt met een wateroverlastproblematiek. De klimaatverandering zal het watersysteem en de ruimte nog meer onder druk zetten met een toename van overstromingen tot gevolg. Daar zijn we ons van bewust. De vernieuwing van het stuw- en sluiscomplex mag niet als een alleenstaande maatregel gezien worden en het is ook geen alternatief voor duurzame oplossingen, het is een en/en verhaal. Het verhaal van meerlaagse waterveiligheid: we zetten in op protectie, paraatheid én preventie. Bovendien hanteert het beleid de duurzame drietrapsstrategie: (volgens prioriteit:) eerst water infiltreren, vervolgens ophouden (bufferen) en als laatste afvoeren. Maar wanneer je alles binnen je mogelijkheden doet voor het infiltreren en ophouden van het water, dan nog moet je uiteindelijk als laatste stap toch nog zorgen voor goede afvoermogelijkheden. En daarom is ter bescherming van inwoners de vernieuwing van het stuw- en sluiscomplex nodig.

 

Het MOW (Milieufront Omer Wattez)  kijkt blijkbaar naast volgende vaststellingen volgens Burgemeester Guido de Padt :

  • De stuwen worden regelbaar, dus kan bij de regeling van het waterpeil voortaan minstens even goed rekening worden gehouden met de Europees beschermde natuur rond de Dender.
  • Verschillende projecten lopen al om de waterkwaliteit op de bovenlopen te verbeteren (bvb. hermeandering Marke, Gestroomlijnd Landschap, …).
  • De overheden zijn volop bezig met projecten om ruimte te geven aan water:
    • (2e doorrekening ORBP door W&Z waarbij mogelijkheden rond verbreding Denderbedding/vallei worden bekeken. )
    • Geraardsbergen durft nadenken over haar ruimtelijke ordening en de wettelijke en maatschappelijke mogelijkheden van het opleggen van een bouwstop en werkt daarom mee aan een pilootproject rond planologische ruil, signaalgebieden en een strategisch project ‘Denderland

"Eens alle stuwen in werking vermindert de wateroverstort met bijna 40%, d.w.z. dat 40 % van het water dat anders buiten de oevers treedt, dat niet meer zal doen. Nu actie ondernemen, tegen dergelijke doelstelling begint de geloofwaardigheid van het MOW ernstig te ondermijnen", aldus Burgemeester Guido De Padt.