Verlagingen van waarborgen in ocmw-huizen succes

29-04-2014 21:04

Waarborg voor eventuele tekorten in de verblijfskosten van 167 ocmw-residenten werd verlaagd.

167 bewoners van de serviceflats én de woonzorgcentra blokkeren een verlaagde waarborg voor eventuele tekorten in de verblijfskosten. “Deze nieuwe regeling is een groot succes”, zegt ocmw-voorzitter David Larmuseau.

De oorspronkelijke hypotheekregeling werd ingevoerd in 2004, bijgestuurd in 2006 en 2010 met de omschakeling naar de nieuwe regeling in 2013.

Sinds 1 januari 2010 werd aan de nieuwe bewoners van de seniorenflats en de woonzorgcentra van het ocmw bij hun aankomst gevraagd een waarborg voor eventuele tekorten in de verblijfskosten te blokkeren op een rekening. Dit bedrag kon oplopen tot 24.000 euro voor de sommige inkomens. Het bedrag werd gestort op een geblokkeerde rekening en de intresten ervan waren voor de rekeninghouder (de bewoner).

Het nieuwe ocmw-bestuur oordeelde dat die bedragen te hoog lagen. De ocmw-raad van 23 oktober 2013 besliste om de waarborgen te verlagen tot € 950 voor de bewoners van de serviceflats en tot € 2.500 voor de bewoners van de woonzorgcentra. In het nieuwe voorstel wordt geen rekening meer gehouden met het inkomen.

“Uit nazicht van de cijfers blijkt nu dat de bewoners van 75 van de 91 serviceflats De Maretak gebruik hebben gemaakt van de nieuwe regeling, “ zegt ocmw-voorzitter David Larmuseau. “Ook in de woonzorgcentra werd op grote schaal voor de nieuwe aanpak gekozen hebben: door 51 bewoners in het Denderoord en door 41 bewoners van De Populier. Alles samen deden 167 personen een beroep op de nieuwe regeling voor een totaal bedrag van 1,1 miljoen euro.