Verkeersveiligheid boven alles in Parike

07-02-2015 10:56

 

De hele week werd er door de leerkrachten aandacht besteed aan veiligheid in het verkeer. Zo was niet enkel de omheining rondom de school behangen met fluo hesjes …

Elke leerling,juf en meester droeg er eentje. Daarbij kwam dan nog dat de leerkrachten en de vrijwilligers van het oudercomité rondliepen alsof carnaval Brakel al begonnen was. Alles om hun leerlingen aan te tonen dat gezien worden van levensbelang is.

Waarvan de kinderen trouwens ook overtuigd werden door middel van een film met Zeppe en Zikki … en vooral een erg doordachte, gevarieerde, aan de verschillende leeftijden aangepaste “show” in het donker. Omdat praktijkervaringen uiteraard meer effect hebben dan de beste theorieën.

 

Bron : www.tbrakelt.be