Burgemeester van Geraardsbergen wil versnelde uitvoering van vernieuwing denderstuwen

13-09-2015 07:53

Sinds vorige week heeft Waterwegen en Zeekanaal de lang verwachte vergunning op zak voor de vernieuwing van een stuw en sluis in Geraardsbergen. 

Volgens vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA) zouden de werken volgende maand al kunnen starten.

Minister Ben Weyts wil nu dat er vlug werk wordt gemaakt om de opgelopen vertragingen uit het verleden weg te werken.

Zo zal het jaarlijks budget voor de waterbeheersing op de Dender bijna worden verdubbeld. Ook de invoering van een decreet voor snelle investeringsprojecten zou hieraan moeten bijdragen.

 

In een schrijven naar minister Weyts benadrukt burgemeester De Padt van Geraardsbergen (foto) dat men de dossiers rond de overstromingsproblematiek al meer dan 20 jaar voor zich heeft uitgeschoven. 

Na de wateroverlast begin jaren 90 vond in de senaat een commissiezitting plaats. Hierbij werd beslist om de modernisering van de stuwen binnen de 10 jaar af te ronden. In 2004 (voorziene einddatum voltooiing werken) werd echter pas gestart met een studie. "Het heeft dus meer dan 10 jaar geduurd om te bekrachtigen wat men al die tijd al wist", zegt De Padt. 

Kort na de watersnood van 2010 zou de vernieuwing 'opnieuw' worden versneld. Nu, bijna 5 jaar later, is er licht aan het eind van de tunnel. 

Maar het hoera-gehalte heeft bij de burgemeester een wrang nasmaakje. Hij wijst op het feit dat een degelijke beheersing van het denderwater pas effect zal hebben wanneer alle stuwen zullen vernieuwd zijn. "Naast Aalst en Geraardsbergen volgen nog de stuwcomplexen van Idegem, Pollare, Denderleeuw en Denderbelle. De projecten van Idegem en Pollare zitten zelfs nog niet in de studiefase".


Bij de Waalse buren staat de laatste van 5 vernieuwde stuwen, nl deze in Deux-Acren binnenkort in de steigers. Daar bovenop overweegt men om een bijkomende dijk te plaatsen.

Hierdoor bestaat de vrees van nog meer watertoevoer vanuit Wallonië op Vlaams grondgebied.

Daarom dringt de burgemeester er op aan om alle dossiers samen en versneld te laten uitvoeren en onmiddellijk de nodige middelen te voorzien.