Verbouwingswerken Denderoord zijn begonnen op 1 september “Aantal bedden blijft behouden”

04-09-2014 10:34

 

De verbouwingswerken in de afdeling 2CD van het woonzorgcentrum Denderoord zijn begonnen op 1 september. “Die zijn noodzakelijk om te blijven voldoen aan de erkenningnormen”, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. “Wel beperken we de overlast voor de bewoners tot een minimum.”

De OCMW-raad van 16 juli kende de renovatie aan het woonzorgcentrum Denderoord toe aan de firma BVBA Van Herreweghe. De kostprijs van de verbouwing van de  vleugel 2CD bedraagt € 296.000.

Werken noodzakelijk
“Het gaat over de verbouwing van een oudere vleugel waar de kamers nog geen afzonderlijk sanitair hebben”, verduidelijkt voorzitter David Larmuseau. “Die werken zijn noodzakelijk om te blijven voldoen aan de normen die de Vlaamse overheid oplegt. In elk geval blijft de huidige capaciteit van 131 woongelegenheden in het Denderoord behouden.”
Het OCMW-bestuur grijpt deze renovatie ook aan om de kwaliteit van de kamers van de te renoveren vleugel te verbeteren. “Tezelfdertijd worden enkele ramen verlaagd waardoor de bewoners een beter zicht hebben op de prachtige omgeving”, weet de voorzitter. “Ten slotte wordt een deel van de voormalige dagzaal omgebouwd tot een nieuwe tweepersoonskamer.”

Minimale hinder voor bewoners
Het OCMW stelt alles in het werk om de overlast voor de bewoners te beperken. “Vooreerst wordt aan de buitenkant een lift geplaatst voor de aan- en afvoer van het materiaal”, verduidelijkt David Larmuseau. “De aannemer zal dus de centrale lift en de traphal niet gebruiken.” Verder wordt de zone waar wordt gewerkt, afgesloten met een tijdelijke wand. Ook zal de aanleg van doorvoerleidingen ook de op gang de kamers van de onderliggende eerste verdieping wat hinder met zich brengen.
“Grote aandacht zal gaan naar het persoonlijk contact met de bewoners die hinder gaan ondervinden”, onderstreept de voorzitter. “Er zijn ook afspraken gemaakt met de aannemer om de lawaaierige werken te groeperen, waardoor het aantal dagen met geluidsoverlast wordt beperkt.”

Honderd dagen

In de aanbesteding is voorzien dat de werken binnen honderd werkdagen moeten zijn voltooid. “We hopen dat de werken vlot verlopen en dat ze veel sneller kunnen worden voltooid”, besluit David Larmuseau.

Brandbeveiligingswerken

Deze renovatiewerken kaderen in een globaal plan om de werking van het woonzorgcentrum Denderoord te optimaliseren. Eind mei 2014 werden voor het Denderoord en De Populier brandbeveiligingswerken goedgekeurd voor een bedrag van respectievelijk € 80.000 en € 40.000.