Vangacties zwerfkatten in Brakel

28-02-2020 20:59
Om paal en perk te stellen aan het groeiend aantal zwerfkatten in Brakel werd eind vorig jaar beslist om in samenwerking met RATO vzw te starten met zwerfkattenacties.
Er zullen 2 reeksen vangnachten georganiseerd worden: 1 van 23 tot 26 maart 2020 en 1 in het najaar (data nog vast te leggen).
Inwoners kunnen zwerkattenlocaties melden aan de gemeentelijke milieudienst. De naam, adres en het telefoonnummer van de persoon die de melding doet, wordt genoteerd.
De uiterlijke datum voor het doorgeven van locaties is 18 maart 2020.
Enkele dagen voor de vangnachten plaatsvinden worden deze personen gecontacteerd door de medewerkers van RATO vzw zodat een duidelijk beeld wordt bekomen over welke katten het gaat.
Hou zeker rekening met volgende punten:
 Aan de eigenaars van huiskatten wordt gevraagd om op de vangdagen ofwel de kat een halsbandje om te doen zodat er duidelijk verschil is ten opzichte van een zwerfkat, ofwel de huiskat binnen te houden. Katten die een bandje dragen worden onmiddellijk vrijgelaten door de RATO-medewerker.
 Wij verwijzen ook naar:
o de wetgeving vanaf 1 november 2017 houdende identificatie en registratie
o de wetgeving vanaf 1 april 2018 houdende castratie en sterilisatie
Meer informatie hieromtrent kan je vinden via https://www.vlaanderen.be/castratie-identificatie-en-registratie-van-katten
 Gelieve op de vangdagen de zwerfkatten geen eten te geven aangezien het vangen gebeurt in speciale bakken met lokvoer.
 Enkel de behandeling van zwerfkatten, die gebracht worden door RATO vzw, zal gefinancierd worden door de gemeente. Als je zelf zwerfkatten vangt en rechtstreeks naar de dierenarts brengt, zal de gemeente niet instaan voor de kosten.
Voor meer informatie: Milieu@brakel.be of tel.: 055 - 43 17 60.
(Gemeente Brakel)