Van der Maelen: “Laat postbode bezoekje brengen aan 80-plussers”

13-10-2015 10:40

 

OCMW-raadslid Dirk Van der Maelen stelt woensdagavond (14/10) op de OCMW-raad het idee voor om postbodes tijdens hun ronde een bezoekje te laten brengen aan tachtigplussers. “Het is voor het OCMW vaak moeilijk peilen naar de leefomstandigheden van onze bejaarden. Door enkele bezoekjes toe te voegen aan de ronde van onze postbodes, lossen we dit probleem simpel op. De postbode krijgt zijn sociale functie terug en zowel Bpost als het OCMW worden er beter van.”

De postbode heeft tegenwoordig niet meer de tijd om een praatje te maken met de klant, die traditie wil Dirk Van der Maelen in ere herstellen, alleszins voor een bepaalde leeftijdscategorie. “Bejaarden zijn vaak alleenstaand, slecht te been of komen weinig buiten. Het is moeilijk voor het OCMW om alle tachtigplussers op regelmatige basis te bereiken en na te gaan hoe hun thuissituatie is. De postbode kan hierbij van grote waarde zijn. Als hij op zijn ronde een aantal keer per maand binnenspringt om het welzijn van een bejaarde bewoner te controleren, lossen we dit probleem meteen op.” Het systeem bestaat al in Oostende en wordt ginds op alle 80-plussers toegepast. “Het gaat om een tiental vaste vragen zoals: ‘komt er regelmatig iemand langs?’, ‘hoe voelt u zich?’, ‘soms last van duizeligheid?’, enzovoort. De antwoorden worden ter plaatse door de postbode ingevoerd en doorgestuurd naar het OCMW, simpel en efficiënt. Vanuit Oostende hoor je enkel positieve geluiden over dit project.”

Postbodes klagen over de verhoogde werkdruk, hoe valt dit te rijmen met deze bezoekjes? “Het is zo dat het OCMW een bedrag betaalt aan Bpost om hun postbodes te belonen voor het uitvoeren van deze extra taak. Dit geeft Bpost en zijn postbodes wat meer ademruimte in besparingstijd. Het is ook niet zo dat het neerkomt op een gezellige babbel met een kopje koffie erbij. Het zijn korte bezoeken. De postbode krijgt 6 minuten om zijn vragen te stellen, voor alle extra minuten wordt hij niet vergoed.” Van der Maelen verwacht weinig weerstand op de OCMW-raad. “Ik vraag enkel dat men dit onderzoekt en in gesprek gaat met Bpost. Hopelijk komen we zo tot een proefproject voor onze stad. In andere gemeenten zoals Liedekerke, Hasselt, Grimbergen en Berchem start men zo’n project op. Als je merkt hoe tevreden men is in Oostende, zie ik geen reden om dit geen kans te geven. De postbodes zijn enthousiast, Bpost wordt er beter van en het OCMW heeft een beter overzicht over de welzijnstoestand van haar 80-plussers, een ‘win-win-win’-verhaal”, besluit Van der Maelen.