Vacature Stedenbouwkundig adviseur

18-02-2014 11:55

Het stadsbestuur is op zoek naar een voltijds stedenbouwkundig adviseur (A1a-A2a-A3a - gesubsidieerd contractueel - bepaalde duur van 12 mei tot 30 september 2014). Deze moet instaan voor de efficiënte afwerking van de dossiers inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Kandidaten die in aanmerking komen voor een aanstelling als gesubsidieerde contractueel (na te vragen bij de VDAB) en houder zijn van een diploma van master in de architectuur of master in de stedenbouw en ruimtelijke planning, kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2928 euro.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het diploma, ten laatste op 31 maart 2014, per post verzonden worden naar het college van burgemeester en schepenen, Administratief centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Het bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure

Info: Dienst HR/Personeel, 054 43 44 77, personeel@geraardsbergen.be