Vacature medewerker BKO - Solliciteren

24-02-2014 11:03

Het stadsbestuur heeft een betrekking vacant van administratief medewerker bij de Buitenschoolse Kinderopvang (begeleider – voltijds - C1-C2-C3).

Deze zorgt voor een kwalitatieve opvang van kinderen uit het basis- en kleuteronderwijs. Hij/zij doet dit op een pedagogisch verantwoorde manier en zorgt tevens voor een veilige en hygiënische omgeving. Hij/zij stimuleert elk kind in zijn ontwikkeling en onderhoudt een correct en vriendelijk contact met de ouders.

Kandidaten die houder zijn van één van ondervermelde diploma’s komen in aanmerking:

 • een diploma secundair onderwijs van het 3de jaar van de derde graad van het voltijds onderwijs richting Kinderzorg
 • een diploma secundair onderwijs van het 2de jaar van de derde graad van het voltijds secundair onderwijs van de volgende richtingen:
  • sociale en technische wetenschappen,
  • jeugd- en gehandicaptenzorg,
  • bijzondere jeugdzorg,
  • gezondheids- en welzijnswetenschappen of verpleegaspirant
 • een diploma secundair onderwijs van het 3de jaar van de derde graad van het voltijds secundair onderwijs van de richtingen Internaatswerking of Leefgroepenwerking.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 1816,15 euro.

Voor deze betrekking zal tevens een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure

De kandidaturen moeten aangetekend, samen met een CV, een uittreksel uit het strafregister model 2 en een kopie van het diploma, ten laatste op 15 maart 2014, worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, Administratief centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Het bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.