Vacature dispatcher alternatieve gerechtelijke maatregelen

07-03-2014 16:54
 
Het stadsbestuur heeft één voltijdse betrekking van dispatcher alternatieve gerechtelijke maatregelen vacant (B1-B2-B3, contractueel en voor onbepaalde duur).
De dispatcher alternatieve gerechtelijke maatregelen staat in nauw overleg en in samenspraak met het justitiehuis in voor de concrete uitvoering van de autonome werkstraffen en dienstverleningen binnen het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.
Kandidaten moeten in het bezit zijn van bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld.
Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van:
een studiebewijs en
een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.
Uiterlijk op datum van de aanstelling leveren zij het bewijs dat zij aan de diplomavereiste voldoen.
 
Voor deze betrekking zal tevens een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.
Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2319 euro.
 
De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het diploma, ten laatste op 15 maart 2014, aangetekend worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, Administratief centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.
 
 
Het bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.