Vacature Begeleider/Administratief Medewerker BKO

02-03-2016 11:00

Het stadsbestuur organiseert een selectieprocedure voor begeleider/administratief medewerker met halftijdse arbeidsprestaties in contractueel verband.

 

De begeleider zorgt voor een kwalitatieve opvang van kinderen  uit het kleuter- en basisonderwijs.

  • Hij/zij doet dit op een pedagogisch verantwoorde manier en zorgt tevens voor een veilige en hygiënische omgeving.
  • Hij/zij stimuleert elk kind in zijn ontwikkeling en onderhoudt een correct en vriendelijk contact met de ouders.

 

Kandidaten die houder zijn van een attest, eindstudiebewijs of een diploma van een door Kind en Gezin erkende opleiding komen in aanmerking voor deze vacature.

Meer informatie betreffende de attesten , eindstudiebewijzen of diploma’s is terug te vinden op https://www.kindengezin.be/img/kwalificatiebewijzen-bo-mb.pdf

 

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd. Voor een halftijdse betrekking bedraagt het minimum bruto maandsalaris 908 euro.

 

De kandidaturen moeten aangetekend, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister model 2 en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 4 april 2016, worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Kandidaturen per mail worden niet aanvaard. Ons  bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.

 

Inlichtingen ten behoeve van de sollicitanten 

 

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : dienst Personeel en Organisatie, 054 43 20 12, hr@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be