Twee Geraardsbergenaren zijn verwikkeld in belastingconstructies met Panama.

05-04-2016 14:37
 
Reactie van Volksvertegenwoordiger Dirk Van der Maelen die dit in de openbaarheid bracht :
 

"Ik ben verrast en ook weer niet. Verrast gezien er in de buurgemeenten, behoudens één in Ninove, geen enkel persoon bij dit onderzoek betrokken is. Dat geeft natuurlijk geen positief beeld. Anderzijds ben ik niet verrast omdat je altijd wel vermoedens hebt bij bepaalde individuen. Ik ben echter vooral benieuwd naar de motieven van mijn stadsgenoten, meer dan naar wie het is. Verder onderzoek zal meer details moeten vrijgeven. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het gaat om belastingontduiking en dus illegale praktijken, waarom doe je anders zoveel moeite om je geld via Panama te verstoppen voor de fiscus? Zelfs als gaat het om legale constructies, kan je niet uitleggen aan de gewone belastingbetaler dat de rijken hun bijdrage ontlopen terwijl de regering iedereen vraagt om de broeksriem aan te halen en een inspanning te leveren. Wat we al langer wisten, blijkt nu nog maar eens uit de feiten: die inspanning is niet rechtvaardig verdeeld. De rancune bij de bevolking is daarom niet meer dan logisch. Er moet meer transparantie komen, zodat illegale ontduiking van belastingen ogenblikkelijk kan bestraft worden en legale belastingontwijking tot een minimum kan beperkt worden. Dat zou een pak beter zijn dan alweer een rondje fiscale amnestie."

Artikel in Le Soir