Trage wegen in Brakel: wat vind jij ervan ?

30-10-2018 20:54
Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen - waar mogelijk – terug toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt de gemeente Brakel samen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen in Michelbeke, Sint-Maria-Oudenhove en een deel van Nederbrakel. In dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw mening.
De voorbije maanden brachten Brakel en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw alle trage wegen in het projectgebied in kaart. Vrijwilligers verkenden de wegen op het terrein. Het resultaat van al dat werk is een kaart + fotologboek. Een vragenbundel leggen we nu voor aan de lokale bevolking: verenigingen, jongeren, landbouwers,… kortom de gebruikers van deze wegen om vervolgens mee te helpen denken over de toekomst van het netwerk aan trage wegen.
Daarom organiseren wij een informatieavond voor alle geïnteresseerden. Behalve een ruime toelichting over het project, krijgt iedereen een invulbundel mee om te reageren en voorstellen te doen voor de trage wegen.
Achteraf worden alle opmerkingen en suggesties gebundeld. Bij een tweede overlegmoment overlopen we de reacties met een werkgroep en bespreken we de wenselijke ingrepen. Laat dus je stem horen! Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid tragewegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.
Iedereen is welkom op de infoavond. Deze zal doorgaan op woensdag 12 december 2018 om 19.30 uur in De Vierklaver (Groenstraat 1, 9660 Brakel).
Om praktische redenen vragen wij om uw aanwezigheid te bevestigen via milieu@brakel.be of tel.: 055 43 17 60.
Wil je meewerken aan ons tragewegenproject of wil je graag meer informatie, neem dan gerust contact op met de gemeente (milieudienst via milieu@brakel.be) of RLVA (Jonathan Clerckx via jonathan.clerckx@rlva.be).
Dit project wordt ondersteund door provincie Oost-Vlaanderen.
(Gemeente Brakel)