Thema-avond Lokale Bereikbaarheid in Brakel

30-10-2017 10:27

Lokale bereikbaarheid is een thema dat leeft in landelijk gebied. Het is immers hier dat mensen steeds meer diensten zien verdwijnen, verder weg wonen van kernen waar wel nog veel voorzieningen aanwezig zijn, het aanbod aan openbaar vervoer zien slinken, en zich vaker dan in de stad genoodzaakt zien om de wagen te gebruiken.
Deze thema-avond heeft tot doel om mensen uit lokale besturen, dorpsraden, buurtcomités en lokaal middenveld met elkaar in contact te brengen om kennis te maken met inspirerende voorbeelden en om samen na te denken over kansen om zelf aan de slag te gaan.
Je bent geboeid door dit thema? Op 21 november 2017 kan je in Oudenaarde terecht voor een boeiende avond waar wordt ingegaan op vier concrete, lokale voorbeelden over bereikbaarheid in een landelijke context. Inschrijven is gratis, maar verplicht.
Met een inleiding door professor Maarten Loopmans van de KULeuven.
Deze thema-avond wordt georganiseerd door het Netwerk Duurzame Mobiliteit, TreinTramBus en Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen in samenwerking met de Provincie Antwerpen en de Provincie Oost-Vlaanderen
Voor meer informatie kan je terecht op de website van de gemeente Brakel.

(Gemeente Brakel)