Studie 'second opinion' mobiliteit Nederbrakel

30-07-2019 11:03
Het college heeft kennisgenomen van de studie “second opinion” betreffende de mobiliteit in Nederbrakel; uitgevoerd door het studiebureau Sweco.
Centraal in de opbouw van de studie staat de visie – zoals indertijd door de gemeenteraad goedgekeurd – om het centrum van Nederbrakel autoluw te maken en dit in het bijzonder op het Marktplein.
Het Marktplein wordt enkel gebruikt voor lokaal verkeer.
Het Marktplein is ondertussen een aangename en aantrekkelijke ontmoetingsplaats geworden waar enkel lokaal verkeer mogelijk is. Deze visie wordt momenteel nog verder uitgewerkt met de aankoop van bloembakken om de voetgangerszone af te bakenen en het voorzien van terrasschermen voor de horeca.
Daarnaast zal in augustus 2020 het Markplein meermaals op zondagnamiddag autovrij worden gemaakt. Dit om nieuwe evenementen te organiseren.
Doorgaand verkeer van wagens hoort bijgevolg niet thuis op het Marktplein. Deze dienen gebruik te maken van andere wegen om van en naar het centrum te rijden. Deze visie is ook terug te vinden in andere projecten, zoals te Oudenaarde, Diksmuide, Poperinge, …
De parkings in het centrum zijn op relatief korte termijn aanrijdbaar. Vanop deze parkings is men op hoogstens enkele minuten in de Hoog- of Neerstraat of Marktplein.
Het centrum is met een fijnmazig fiets- en wandelnetwerk goed bereikbaar. Er zijn fietsstallingen beschikbaar; daarnaast zijn er parkeerplaatsen op het Marktplein, Tirse en Vierschaar. Parking Tirse – reeds goed voor meer dan 100 wagens – wordt in de loop van 2020 nogmaals uitgebreid voor een 40-tal wagens.
Bestuurders uit de richting Valkenbergstraat kunnen met de wagen de as Hoog- en Neerstraat met parking Vierschaar of het Marktplein op 6 minuten (via de Driehoekstraat) of 8 minuten (via de Meerbeekstraat) bereiken.
Eenzelfde oefening werd gemaakt voor parking Tirse en het Marktplein. Deze zijn op 4 minuten te bereiken.
Bestuurders kunnen – eens op één van deze parkings geparkeerd – op 3 minuten wandelafstand de Hoog- en Neerstraat en het Marktplein bereiken.
Omdraaien circulatie Wielendaalstraat niet mogelijk.
Het omdraaien van de verkeersstroom in Wielendaalstraat is niet mogelijk. Dit schept namelijk twee problemen.
Een eerste structureel probleem stelt zich op woensdag (marktdag). Tijdens de wekelijkse markt zou de Kasteelstraat een “doodlopende” straat worden ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat-Hoogstraat-Wielendaalstraat. Dit met alle mogelijke gevaren en problemen.
Een tweede probleem zal zich stellen naar aanleiding van de werken op het Rondpunt / Ronsesestraat. De Kasteelstraat zal tijdelijk niet toegankelijk zijn via het Rondpunt. Door het omdraaien van de circulatie in de Wielendaalstraat zou de Kasteelstraat bijgevolg niet te verlaten zijn op woensdag.
Flankerende maatregelen.
De studie stelt bijkomende flankerende maatregelen voor.
- Beperken parkeertijd in het centrum tot 30 minuten met behulp van een “smart city”-toepassing.
- Bijkomende signalisatie om afstanden en looptijden vanaf de parkings aan te duiden.
- Onderzoek naar een mogelijke aanpassing van het kruispunt ter hoogte van de Meerbeekstraat met de Jagersstraat.
Deze maatregelen zullen nu verder onderzocht en uitgewerkt worden.
Gelet op deze elementen onderschrijft het college de visie zoals indertijd goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit gelet op:
- Het autoluw houden van het Marktplein,
- Het behouden van de circulatie in de Wielendaalstraat,
- De goede bereikbaarheid van de parkings voor bestuurders,
- De geringe loopafstand van de parkings in het centrum naar de Hoog- of Neerstraat of het Marktplein.
(Gemeente Brakel)