Stijging GAS boetes in Geraardsbergen

12-04-2016 21:07

In 2015 werden er in Geraardsbergen 415 GAS-dossiers opgesteld. Na een significante daling van het aantal dossiers in 2014, stellen we in 2015 opnieuw een stijging van bijna 33 % vast tegenover het jaar ervoor.

De opmerkelijke toename is niet zozeer te wijten aan een stijging van de overlast, maar wel aan twee andere factoren. Allereerst ging in maart 2015 het nieuwe algemeen politiereglement van kracht. Hierin werden gemeentelijke administratieve geldboetes voorzien voor daders van kleine winkeldiefstallen.

Op de tweede plaats is er de bijkomende aanstelling van vier gemeenschapswachten als vaststellers van inbreuken op de politiereglementen.