STEM katholiek onderwijs Geraardsbergen

03-03-2016 15:13

 

De katholieke scholengemeenschap Geraardsbergen wil volop inzetten om de roep naar meer ingenieurs op de werkvloer te beantwoorden. In dat kader maakt STEM overal opgang. Daarom wil de katholieke scholengemeenschap Geraardsbergen naast het verder blijven inzetten op zijn huidige stemrichtingen:  wetenschappen,  techniek-wetenschappen, elektromechanica en industriële ICT, nu ook STEM aanbieden aan de leerlingen van het 1ste leerjaar A.

Vanaf 1 september 2016 zullen de twaalfjarigen in twee katholieke scholen, het Sint-Jozefsinstituut en het Sint-Catharinacollege, een keuze kunnen maken om in het eerste jaar twee uur STEM te volgen in plaats van 1 uur Nederlands en 1 uur Frans.

In dat vak STEM zal projectmatig gewerkt worden rond de vier STEM-componenten: wetenschappen (Science), techniek (Technology), ingenieurswetenschappen (Engineering) en wiskunde (Mathematics). Daarnaast zullen ook de leerinhouden van de vakken techniek en wiskunde in de mate van het mogelijke in die studierichting afgestemd worden op de projecten binnen het vak STEM.

De STEM-richting wordt in het tweede jaar vanaf het schooljaar 2017-2018 verder uitgebouwd.

Ons  doel is dat onze leerlingen later in een derde jaar een bewustere keuze zullen maken voor één van onze typische STEM-richtingen met als uiteindelijke doel meer burgerlijke, en industriële ingenieurs  en hoogopgeleide technici en  informatici op de werkvloer af te leveren.