Starterscontract Geraardsbergen

14-11-2014 12:43

 

Eén van de belangrijkste pijlers van het tewerkstellingsproject CONCORDIA 2020 is de profilering van Geraardsbergen als startersstad. Daartoe werd op de gemeenteraad van 4 november het startersreglement en starterscontract goedgekeurd.

Schepen voor economisch beleid en tewerkstelling Véronique Fontaine lichtte het initiatief toe tijdens de zitting. “Hoewel het aantal starters in Vlaanderen in 2013 15% hoger lag dan vorig jaar (bron: unizo), blijft het toch nog lager dan 2 jaar geleden. Daarom dat we als stad onze starters een extra stimulans willen geven.”  Die ondersteuning zal deels bestaan uit een financiële tegemoetkoming voor onder andere de kosten verbonden aan inschrijving in de kruispuntbank, opleidingen voor bedrijfsleider en personeel. Anderzijds wordt ook op individuele basis  expertise aangeboden via mentorship en zullen ook info- en netwerkmomenten worden georganiseerd tijdens het “starterscafé”.  Van de starters wordt gevraagd dat zij professioneel te werk gaan en minstens 5 jaar op grondgebied Geraardsbergen actief blijven.

Een pannel van onafhankelijke deskundigen zullen de verschillende kandidaten screnen, om na te gaan of hun plannen haalbaar zijn en of hun financieel plan voldoende solvabel is. “Op die manier weten we zeker dat de projecten die onze steun krijgen ook haalbaar zijn. Bij negatief advies zal naar de kandidaat feedback gegeven worden, zodat die zelf bepaalde veranderingen kan doorvoeren” aldus de schepen.

De stad wil op die manier het opstarten van nieuwe economische bedrijvigheid stimuleren en de slaagkans van deze starters verhogen. Jaarlijks zal een prijs toegekend worden aan de meest succesvolle starter. Het starterscontract gaat in vanaf 2015.