St Lutgardisschool Zandbergen aan de slag rond Erfgoed

21-04-2015 10:44In Zandbergen gingen de lagere schoolkinderen van de Sint-Lutgardisschool een hele poos terug uitgebreid aan de slag met erfgoed. Dit abstracte begrip werd door hen binnenste buiten gekeerd, en 
in een drieluikstentoonstelling creatief uitgebeeld, een initiatief van creatief agoge Liesbeth Punnewaert. De tentoonstelling kwam tot stand i.s.m. Museum 't Aloam, Sint-Catharinacollege afdeling haartooi, de Helix, H.-Harten secundair afdeling creatie en fotokring De Krakeling. Bijzonder is dat ook een aantal stukken van de collectie van kunstenaar Marcel Carion zullen tentoongesteld worden. 
 
Vertrekkende vanuit de vraag "Wat is erfgoed?" werden een aantal (creatieve) sessies opgebouwd met de kinderen. Zo ruimden ze de zolder op van de school en ontdekten o.a. oude processiekleren, breigaren en haakpennen, oude foto's,... Op die manier werd het vak "vrouwelijke handwerken" van onder het stof gehaald. De 8 tot 12 jarigen maakten hun eigen vintage creatie. Met de processiekleren werden nieuwe jurken ontworpen en zo ontstonden nieuwe adellijke kleren met een fotoshoot in het kasteel van Zandbergen als apotheose. Tot slot werden ook oude liedjes van onder het stof gehaald en oude recepten werden uitgeprobeerd. De making of alsook het eindresultaat kan bewonderd worden tijdens de tentoonstelling.
 
 Een volgend luik van de expositie is een eigen "erfgoed- collectie" van de kinderen. Hoe jong ze ook zijn, toch krijgt ieder kind de kans om alvast één ding te bewaren voor de toekomst. Ieder kind heeft hierbij ook zijn eigen persoonlijke reden neergepend. De kinderen gingen op een beeldende manier aan de slag met geërfde familienamen.
 
Een derde luik van de tentoonstelling gaat over "Buurten met erfgoed". Gewapend met oude zwart-wit foto's en een kaart van Zandbergen gingen de kinderen op ontdekkingstocht in eigen dorp. Welke gebouwen zijn verdwenen, welke gebouwen of delen ervan zijn stille getuigen van het verleden en welke monumenten, gebouwen,... hebben de tand des tijds overleefd. De kaart van Zandbergen werd letterlijk opnieuw in beeld gebracht. In het kader hiervan hebben de kinderen ook interviews afgenomen van mensen uit het dorp die het verhaal kunnen brengen over het leven van vroeger en nu. De documentaires van onze jonge reporters zijn ook te bekijken tijdens de tentoonstelling. Met de topologische kaarten gingen we daarenboven creatief aan het werk. Kan je hoogtelijnen dansen? Kan je vertrekkende vanuit lijnen komen tot een creatief werkje? Ook dit is een onderdeel van onze tentoonstelling. Met daarbovenop nog eens een overzicht van de "volksfiguren" uit Zandbergen.
 
Kortom, deze warme, uitgebreide, warme tentoonstelling in de kapel van het oude klooster van de Sint-Lutgardisschool is zeker een bezoek waard. Bovenkassei 12, Zandbergen.