sp.a wil druppelkoten terug op Eerste Toog.

09-03-2016 20:55
 
Sinds 2014 jaar zijn de 'druppelkoten' verdwenen op de Eerste Toog. “sp.a vindt dit nog steeds
een flutmaatregel”, zegt gemeenteraadslid Bram De Geeter, “hiermee pak je het problematisch
alcoholgebruik niet écht aan”. De socialisten vragen om de beslissing te herzien. “Wij willen
onze Eerste Toog terug!”.
 
Tot en met 2013 stonden er druppelkoten op de Eerste Toog. “Tot ieders tevredenheid”, zegt De Geeter,
“veel verenigingen verdienden een centje bij en de mensen konden genieten van de leuke sfeer”. Onder
het mom van een aanpak van het alcoholmisbruik werd die traditie in 2014 afgeschaft. “We vonden het
toen een flutmaatregel”, aldus De Geeter, “en dat vinden we nu nog steeds”. De socialisten vragen dus
om het regime van vóór 2014 opnieuw in de voeren. “We zijn toch geen kleine kinderen!?”, foetert De
Geeter, “volwassen mensen verdienen het niet behandeld te worden als kleuters”. sp.a vindt het
opmerkelijk dat net een liberale burgemeester de individuele vrijheid zo aan banden legt.
Volwassen mensen, inderdaad. “We begrijpen dat men minderjarigen wil behoeden voor ongelukken
met sterke drank”, zegt De Geeter, “maar er zijn maatregelen die dat kunnen voorkomen”. sp.a verwijst
naar het 'bandjesbeleid' dat men onder meer in jeugdcentrum De Spiraal toepast. “De burgemeester
liet tijdens de laatste gemeenteraad uitschijnen dat dat niet kan toegepast worden op de jaarmarkt”,
vertelt De Geeter, “maar een jarenlange traditie afschaffen, dat kan blijkbaar wél!”. sp.a verwijst naar de
vele openluchtevenementen waar men dergelijke zaken moeiteloos organiseert. “De meerderheid mag
zelf ook gerust met voorstellen op de proppen komen”, aldus De Geeter, “maar de Eerste Toog zoals hij
vroeger was: die willen wij terug!”
 
Veel mensen gaan verkeerd met alcohol om, óók en zeker in Geraardsbergen. Het stadsbestuur heeft
nog heel wat werk voor de boeg om dit aan te pakken. “Alcoholmisbruik is een complexe problematiek”,
vindt De Geeter, “dit soort oppervlakkige maatregelen lost het probleem hoegenaamd niet op”. De
socialisten betreuren het dat de meerderheid niet kan of wil inzien dat middelengebruik slechts een
symptoom is van een cluster van problemen als armoede, slechte huisvesting, familiale problemen,
stress, enz. En dat is jammer, want de noden zijn hoog. Óók bij jongeren! De Geeter: “Het plan rond
middelengebruik is een eerste voorzichtige stap in de goede richting, maar er is veel meer nodig!”.
Het beleid van de stad is ook niet consequent. “Op kerstmarkten mag men dan weer wel jenever
verkopen”, zegt De Geeter, “lopen daar dan geen minderjarigen rond?”. Problemen met jongeren die
zich 'de kop in drinken' doen zich trouwens meestal voor met clandestien gekochte flessen in een
nachtwinkel. Het verbod op die verkoop moest worden aangepakt door het alcoholplan van de federale
regering. De Geeter: “De partij van de burgemeester, Open VLD, heeft dat plan echter gekelderd”. Deze
maatregel zou jongeren echter veel beter beschermen dat de flutmaatregel m.b.t. de Eerste Toog.
 
Brugemeester Guido de Padt reageert :

Het verbieden van sterke drank op de eerste toog past binnen een breder stedelijk beleid rond alcohol bij evenementen. Bij ieder evenement, ook kerstmarkten, waar veel jongeren worden verwacht, wordt overwogen om verbod op sterke drank in te voeren.

Zowel de FOD Volksgezondheid, de spoeddienst, de gespecialiseerde dienstverlening, de politie als de reguliere horeca staan achter deze beslissing. De gevolgen van alcohol bij jongeren zijn over het algemeen veel ernstiger dan bij volwassenen. En er is kans op blijvende schade.

Het niet langer schenken van sterke drank op de eerste toog heeft een onmiddellijk positief resultaat, op de spoeddienst merken ze beduidend minder opnames ten gevolge van alcoholgebruik.

Ook vanuit de FOD Volksgezondheid bevelen ze een verbod op sterke drank aan. De kans op intoxicatie en overlast vermindert drastisch. Zij controleren ook op regelmatige basis de nachtwinkels opdat zij zich aan de wetgeving houden.

Het invoeren van bandjes op een jaarmarkt is praktisch moeilijk haalbaar. Dit veronderstelt voor iedere bezoeker en aan iedere ingang leeftijdscontroles. Mensen die geen leeftijdsbewijs bijhebben, worden weer naar huis gestuurd? Wie zal de personen betalen die de toegangscontrole moeten doen? Wegen de praktische moeilijkheden en de hoge personeelskost op, tegen het feit dat volwassenen op die dag een glaasje jenever kunnen drinken?

Daarnaast wil ik opmerken dat alcoholgebruik bij evenementen één van de acties is binnen het drugsbeleidsplan. Dat alcohol- en druggebruik een integrale aanpak vereist is duidelijk en staat ook zo omschreven.

Dit wordt ook zo uitgewerkt en vanuit het lokaal drugoverleg kwamen hiervoor heel wat ideeën zowel vanuit organisaties als burgers. Momenteel zijn we volop bezig om deze ideeën om te zetten in actie… wordt vervolgd dus.