Sp.a verontwaardigd rond uitspraken Geraardsbergse burgemeester De Padt

02-06-2015 18:36

Minister Schauvliege was in Geraardsbergen te gast voor de officiële opening van de week van de bij, en de ondertekening van het Charter van bij-vriendelijke gemeente. Zo mochten de Minister en burgemeester De Padt ook zaadbommen smijten om van Geraardsbergen een echte bij-vriendelijke gemeente te maken. 

Toen Minister Schauvliege haar bom wou werpen vroeg ze aan burgemeester De Padt: “Aan wie zou ik nu een keer denken burgemeester?”. Op deze vraag antwoordde burgemeester Guido De Padt “Liefst aan een socialist!”.

Gemeenteraadslid Sven Van der Meulen was zelf aanwezig op de officiële opening. "Een mooi initiatief dat sp.a Geraardsbergen ook ten volle steunt. Ik zet me al jaren in voor Geraardsbergen en ben ondertussen al naar vele officiële openingen geweest, maar dit maakte ik nog nooit mee. Een burgemeester die dergelijke uitspraken doet over een bepaalde groep inwoners omwille van hun politieke overtuiging. Dat is ongezien en ongehoord! Ook mensen uit de meerderheid van de burgemeester kwamen nadien bij me langs om zich te verontschuldigen en te distantiëren van de uitspraken van de burgemeester” vult Van der Meulen aan.

De verbijstering bij sp.a Geraardsbergen was compleet wanneer de reportage over 'de week van de bij' op TV Oost verscheen.

“Enkele leden van onze partij belden me gisteren op om hun ongenoegen te uiten over de uitspraken van burgemeester Guido De Padt “ zegt Emma Van der Maelen, voorzitter van sp.a Geraardsbergen. “Een echte burgervader zou er voor elke inwoner moeten zijn, zelfs al hebben ze een andere politieke overtuiging”.
 “En bij sp.a kunnen we gerust tegen een mopje. Maar een burgemeester die tijdens de uitoefening van zijn mandaat, namelijk een officiële opening, bewust een bevolkingsgroep (in 2012 stemden 5470 Geraardsbergse inwoners nog op deze socialisten) schoffeert wegens een politieke overtuiging is voor ons een brug te ver. Tijdens de volgende gemeenteraad zullen we de burgemeester dan ook om uitleg vragen en vragen we zijn excuses voor deze ongehoorde uitspraken” besluit Van der Maelen.

 

Burgemeester De Padt vindt de sp.a reactie 'te gek om los te lopen':

"Alleen zo kan ik het proza van de sp.a-fractie omschrijven. Het is voor iedereen duidelijk dat ik in deze al lachend en zonder iemand te willen kwetsen,  op een ludieke  wijze een spontane reactie heb gegeven op een al even ludieke vraag van minister Schauvliege, niet meer of niet minder. Wie daar iets achter zoekt, kan bij mij een cursus “relativeringsvermogen” volgen.

Ik kan uit die totaal overtrokken reactie  alleen maar afleiden dat de Geraardsbergse socialisten op beleidsvlak van geen hout pijlen weten te maken en zich moeten verlagen tot persoonlijke aanvallen tegen de burgemeester. Ondertussen weet elke Geraardsbergenaar dat ik oog heb voor het belang van elke inwoner, onafgezien van de politieke kleur die hij of zij heeft.  De sp.a- reactie is dan ook heel flauwtjes. Ik heb overigens te veel goede socialistische vrienden die ik nooit zou willen beledigen. En goed maar dat ik het ook niet zo bont maak als Louis Tobback die Wilfried Martens ooit de koosnaampjes gaf van strontvlieg, kwakzalver en Caligulla…"