sp.a noemt de belastingverlaging Geraardsbergen 'kiezersbedrog'

29-12-2015 14:28

 

Frietbelastingverlaging jaar eerder ingevoerd

Heuglijk nieuws vanuit de Geraardsbergse Open VLD – CD&V – meerderheid: de 'belastingverlaging' van 0,1% wordt een jaar vroeger ingevoerd dan eerst voorzien. Oppositiepartij sp.a ziet het als haar plicht om erop te wijzen dat het voor de gewone mensen in de praktijk over een heel kleine belastingverlaging gaat. “De meeste gezinnen kunnen er nauwelijks een pak frieten mee kopen”, klinkt het bij de socialisten. Zij noemen het dan ook smalend de 'frietbelastingverlaging'.

 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, blonken CD&V en vooral Open VLD uit in het beloven van verdere belastingverlaging. Het meerjarenplan maakte eind 2013 duidelijk wat zij als 'belastingverlaging' bestempelen: een verlaging van de opcentiemen op de personenbelasting van 8% naar 7,9%. Deze 'belastingverlaging' wordt vanaf 2016 ingevoerd.

“De meerderheid lacht de Geraardsbergse kiezer in zijn gezicht uit”, vindt sp.a-gemeenteraadslid Bram De Geeter, “in de praktijk gaat het om heel kleine bedragen die de mensen 'krijgen' van het stadsbestuur”.

sp.a heeft gesimuleerd hoeveel deze 'belastingverlaging' in werkelijkheid opbrengt voor de inwoners van onze stad. We hebben de belastingaangifte van 5 mensen onder de loep genomen en de 'belastingverlaging' erin gesimuleerd. De vijf mensen hebben onderstaand profiel:

- 2 mensen maken elk deel uit van een normaal tweeverdienersgezin (met een gemiddelde (normale) belastingaftrek)

- 1 persoon maakt deel uit van een gezin met een belastbaar inkomen van rond de 50.000 euro

- 1 is een alleenstaande

- 1 maakt deel uit van een gepensioneerd koppel

De 'belastingverlaging' van 0,1% (die de mensen pas zullen 'voelen' in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen van 2018) levert deze mensen onderstaande bedragen op:

- het ene tweeverdienersgezin 'wint' 22 euro, het andere 23 euro

- het gezin met het belastbaar inkomen van rond de 50.000 euro 'wint' 14 euro

- de alleenstaande 'wint' 6 euro

- het gepensioneerde koppel 'wint' ... 1 euro

 

Rijke mensen hebben vanzelfsprekend meer te winnen bij deze 'belastingverlaging', maar sp.a wil er Open VLD en CD&V aan herinneren dat het vooral de gewone mensen zijn die in oktober 2012 op hen hebben gestemd.

sp.a heeft de belastingverlaging wel mee goedgekeurd. “Ze is zodanig futiel, dat het de moeite zelfs niet loont om er tegen te zijn”, besluit Bram De Geeter.

 

Schepen Ann Panis reageert :

"Deze belastingsverlaging komt er 2 jaar eerder dan gepland en is mogelijk dankzij de efficiëntere werking van het OCMW. Hierdoor hebben we de OCMW toelage in 2019 kunnen verminderen. Ik wens dan ook de voorzitter en de OCMW raadsleden hiervoor te danken. Voor de rest vind ik het beschamend dat een socialistische partij eender welke belastingsvermindering weglacht. Zijn deze mensen zich niet bewust van het feit dat er misschien ook inwoners in onze stad zijn die zeer blij zijn met dit ' pakje friet ', of is kansarmoede enkel voor hen een woord dat ze graag op de gemeenteraad of OCMW raad gebruiken? Wie maakt zich hier eigenlijk schuldig aan kiezersbedrog? Het is de bedoeling dat we elk jaar bij de opmaak van het budget kijken of er een mogelijkheid is om belastingen af te schaffen of te verlagen. Wie kan hier nu iets tegen hebben ? Blijkbaar zelfs de SP.a niet want ze hebben 'voor' gestemd. Men goochelt met cijfertjes maar deze 0,1 % tot en met 2019 betekent wel een kleine 520.000 euro dat we niet uit de burger hun portefeuille halen. Een serieus pak friet, nietwaar ? In de politiek moet je ook eens durven tegen een ander zeggen dat ze een goed beleid voeren ook al streelt dit jouw eigen ego niet".