SP.a gemeenteraadslid De Chou pleit voor systeem van Buurtpensioen

09-02-2014 11:08

Tegen een achtergrond van toenemende vergrijzing , isolement en slinkende budgetten zowel bij hulpvragers als overheid, stelde gemeenteraadslid Geert De Chou zich volgende vraag : Hoe spaar ik voor mijn pensioen zonder of met weinig euro’s? 

Volgens Geert De Chou ligt een deel van de oplossing in het ontwikkelen (door het stadsbestuur in samenwerking met het OCMW) van een systeem van buurtpensioen . Het buurtpensioen is een sociaal innovatief project waarbij leden kredieturen verwerven in ruil voor het verrichten van eenvoudige taken voor ouderen en hulpbehoevenden. Deze taken kunnen zijn ; de krant voorlezen, chauffeur zijn of boodschappen doen. Het buurtpensioen registreert al de tijd die een lid besteedt aan deze ondersteunende taken voor een persoon als kredieturen in zijn persoonlijke spaarrekening. De op een eigen rekening gespaarde kredieturen kunnen ze gebruiken voor zichzelf , doorgeven aan anderen of als gift afstaan aan het buurtpensioen.
“Het hoofddoel van dit gespaarde krediet is mensen te helpen hun eigen toekomst voor te bereiden” aldus Geert De Chou. Wanneer je zelf hulpbehoevend wordt, kan je het krediet gebruiken dat je hebt opgebouwd. Maw de dienst die ik nu zelf bied aan anderen , zullen leden later aan mij terug bieden wanneer ik er nood aan hebt.
Het buurtpensioen zoekt de kracht van de buurt en in wederkerigheid . We willen mensen aanzetten om zorg te dragen voor elkaar. En als ze dat doen wordt dat engagement gevaloriseerd.

Uit onderzoek blijkt immers dat 15 % van de ouderen vindt dat thuiszorg onbetaalbaar is , 1 op de 10 senioren stellen thuiszorg zelfs uit omdat ze het niet kunnen betalen. Bovendien vragen de meeste ouderen zich af wie er later voor hen gaat zorgen. Het is dus opportuun om uit te zoeken of er andere manieren zijn om deze mensen te helpen. Door het Buurtpensioen kunnen ze ervoor zorgen dat ze niet meer in angst moeten leven. Want met het verouderen worden de sociale contacten kleiner en loert de sociale vervreemding om de hoek.

“In dit project geldt rijkdom in tijd meer dan rijkdom in geld. Ook minder begoede mensen kunnen sparen voor hun toekomst ” aldus Geert De Chou. 
Volgens het gemeenteraadslid is het buurtpensioen een sociaal innovatief project maar is het idee op zich stokoud. Vroeger was het vanzelfsprekend dat je voor elkaar zorgde : familie onder elkaar, buren,...

Bovendien hoeft dit project niet veel te kosten aangezien er enkel een databank voor het registreren van uren en een coördinator nodig is. 
Het buurtpensioen zou zeker geen vervanging betekenen van bestaande professionele thuiszorgdiensten, maar het wil complementair zijn.

De Chou zal dit project voorstellen op de komende gemeenteraad en hoopt dat het stadsbestuur oor heeft naar dit voorstel.