Sociale kruidenier & Huis van Het Kind, ook voor de Brakelaars

04-07-2014 10:37

 

De Brakelse sp.a-mandatarissen (Van Huffel Hugo en Demoor Lieven) hebben het punt van de  sociale Kruidenier goedgekeurd gekregen binnen het OCMW. Heden werd op de OCMW-raad beslist dat er een samenwerking zal gemaakt worden met het OCMW van Oudenaarde om, voor de personen die behoren tot de doelgroep, gebruik te maken van hun sociale kruidenier “De Kaba”.

‘Aangezien er momenteel nog geen geschikte plaats gevonden werd om een plaatselijke depot op te richten, zal dit nu reeds opgestart worden, zodat de mensen die er nood aan hebben, gemakkelijk hulp kunnen krijgen in Oudenaarde. Er zal in de toekomst ook gekeken worden of het mogelijk zou zijn om met de plaatselijke handelaars samen te werken.’

Huis van Het Kind

‘Met de kinderarmoede in Brakel is nog niet te erg gesteld en wij wensen dit verder zo te houden. Een van de actiepunten in het meerjarenplan is de kinderarmoedebestrijding. Wij dienen in Brakel het warm water niet uit te vinden en daarom werd er beslist om een samenwerking aan te gaan met het OCMW Zottegem.

We kunnen vanuit Brakel onze noden en behoeften doorgeven en kan er vanuit Zottegem hulp geboden worden. Er bestaan tal van organisaties die ouders en kinderen informatie en ondersteuning bieden.

Het “Huis van het Kind” brengt al deze organisaties samen onder één dak. Het is dé plaats voor informatie, ondersteuning en ontmoeting. Dit zal toegankelijk zijn voor alle ouders, stiefouders, grootouders, familie en andere opvoedingsverantwoordelijken die zorg dragen voor kinderen van 0 tot 18 jaar.’

 

Bron : www.tbrakelt.be