Selectieprocedure informaticus-systeembeheerder

20-08-2014 21:48

 

Het stadsbestuur en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn organiseren gezamenlijk een selectieprocedure voor informaticus-systeembeheerder (B1-B2-B3) in (gesubsidieerd) contractueel verband.

De informaticus-systeembeheerder bouwt een goed gestructureerde en moderne informaticadienst uit die klantvriendelijk is naar zowel interne medewerkers als de burger, dit betekent:

  • proactief op zoek gaan naar eigentijdse informaticaoplossingen zodat medewerkers hun takenpakket op een efficiënte en aangename manier kunnen afhandelen,
  • samenwerkingsverbanden aangaan met partners, dochterbesturen en bovengemeentelijke ICT organisaties, teneinde voldoende slagkracht op te bouwen om oplossingen die passen in het huidig tijdsbeeld aan te bieden aan de burger.

Hij staat tevens in voor het dagelijkse beheer van hardware en software.


Kandidaten zijn in het bezit van een diploma van:

  • bachelor in de informatica of
  • bachelor in de computerwetenschappen of
  • bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen of
  • bachelor in de industriële wetenschappen: informatica of
  • bachelor in de industriële wetenschappen en technologie: elektromechanica.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van een studiebewijs en een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.
Uiterlijk op datum van de aanstelling leveren zij het bewijs dat zij aan de diplomavereiste voldoen.
Op basis van de gezamenlijke selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd die geldt voor de beide besturen.


Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2319 euro.


De kandidaturen moeten, samen met een CV, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het diploma, ten laatste op 22 september 2014, aangetekend worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.


De besturen rekruteren op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.


Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure

 

Meer info: dienst HR/personeel, 054 43 44 77, hr@geraardsbergen.be