Selectieprocedure Deskundige jeugdwerk

13-11-2014 20:51

 

Het stadsbestuur organiseert een selectieprocedure voor een deskundige jeugdwerk (B1-B2-B3) in contractueel verband.

Deze heeft de algemene leiding van de jeugddienst en ondersteunt de jeugdhuiswerking. Hij/zij ondersteunt, begeleidt en voert op een deskundige en creatieve manier het gemeentelijke jeugdbeleid uit.


Kandidaten zijn in het bezit van een diploma van:
- bachelor in het studiegebied sociaal agogisch werk, of
- bachelor in het onderwijs, of
- bachelor in de pedagogische wetenschappen, of
- bachelor in de psychologie.

 

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van een studiebewijs en een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden. Uiterlijk op datum van de aanstelling leveren zij het bewijs dat zij aan de diplomavereiste voldoen.
Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.


Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2319 euro.


De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 6 december 2014, aangetekend verzonden worden naar het college van burgemeester en schepenen, Administratief centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.


Het stadsbestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.


Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure

 

Meer info: Dienst HR/personeel, 054 43 44 77, hr@geraardsbergen.be