Selectieprocedure administratief medewerker

30-10-2014 10:43

 

Het OCMW en het stadsbestuur organiseren gezamenlijk een selectieprocedure voor administratief medewerker (C1-C2-C3) in (gesubsidieerd) contractueel verband.

Kandidaten moeten in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs. Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de stad of het OCMW.


Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 1816 euro.


Op basis van de gezamenlijke selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd die geldt voor de beide betrokken besturen.


De kandidaturen moeten aangetekend, samen met een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maand) en een kopie van het diploma, ten laatste op 29 november 2014, worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, Administratief centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.


De besturen rekruteren op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.


Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure

 

Meer info: dienst HR/personeel, 054 43 44 77, hr@geraardsbergen.be