Scholen mee in de strijd tegen kinderarmoede

11-06-2014 17:32

 

In Geraardsbergen is er nood aan een integrale aanpak van kinderarmoede. Met 15 % geboortes in kansarme gezinnen kan Geraardsbergen zich niet permitteren om deze problematiek niet aan te pakken.

sp.a  Geraardsbergen wil de scholen meer betrekken in de strijd tegen kinderarmoede. “De Geraardsbergse scholen kunnen een belangrijke rol spelen om de kinderarmoede in Geraardsbergen terug te dringen” zegt gemeenteraadslid Emma Van der Maelen. Dit door hun signaalfunctie op te nemen, maar ook hun informerende en sensibiliserende aanpak. Raadslid Emma Van der Maelen stelde gisteren op de gemeenteraad dan ook voor dat Geraardsbergen zou intekenen op de projectoproep:" Stop kinderarmoede" die de staatssecretaris voor armoedebestrijding lanceerde. Hiermee wil de Staatssecretaris alle scholen  oproepen om concrete projecten rond 17 oktober, de werelddag van het verzet tegen armoede, te organiseren.

De projectoproep heeft volgens Emma Van der Maelen heeft twee doelen. In de eerste plaats wil het de kinderen en ouders informeren en sensibiliseren rond armoede en kinderarmoede in het bijzonder. In de tweede plaats wil het kinderen en jongeren aanzetten om deel te nemen aan activiteiten die hen aanbelangen.

 Vorig jaar lanceerde de staatssecretaris deze oproep ook al eens met enkele bijzondere projecten tot gevolg. Het KTA van Sint-Truiden wou de bestaande misverstanden en hardnekkige vooroordelen over mensen in kansarmoede bestrijden. Door de intensieve en interactieve samenwerking met het inloophuis OnderOns kregen de leerlingen een bredere kijk op de problematiek. Een ander voorbeeld kwam van de Gentse leerlingen van het zesde leerjaar van Sint-Paulus. Ze maakten een lipdub op 'The Poverty Song'. De clip is (een vrolijke) aanklacht tegen geldverspilling en armoede.

“Het hoge aantal geboortes in kansarme gezinnen en de enquête "lege brooddozen" hebben al uitgewezen heeft dat de Geraardsbergse scholen vaak te maken hebben met deze problematiek” zegt Emma Van der Maelen. “De stad en het OCMW kunnen hun regierol opnemen om de scholen te motiveren om deel te nemen aan de projectoproep. Naast de educatieve meerwaarde kunnen de scholen nog een geldprijs winnen met een origineel project